Tag - spłata

Entries feed Comments feed

Wednesday, January 30 2019

Kilka słów o tym, jak spłacić kredyt poza terminem

Kredyt gotówkowy najczęściej jest spłacany w oparciu o określony harmonogram. Określa on konkretne daty, w których poszczególne raty mają być spłacone. Czy to oznacza, że to zobowiązanie finansowe możemy spłacić wyłącznie w terminie? Czy nie ma żadnych innych furtek, które umożliwiałyby szybsze, bądź późniejsze spłacenie zaciągniętego zobowiązania?

Spłacamy kredyt później

Oczywiście spłacanie kredytu gotówkowego w terminie późniejszym, niż określony w harmonogramie nie jest procederem zalecanym. Mimo to problemy finansowe mogą się pojawić w każdej chwili, co może przedłożyć się na późniejszą spłatę zobowiązania. Na co wtedy możemy liczyć?

Jeśli rata kredytu została wpłacona nieco później, najprawdopodobniej nie będzie to wiązało się z żadnymi finansowymi konsekwencjami. Może się jednak okazać, że polityka banku będzie obejmować pobieranie karnych odsetek, nawet jeśli termin spłaty został przekroczony o 1 – 2 dni.

Continue reading...