Tag - Kredytodawca

Entries feed Comments feed

Monday, November 19 2018

Kredyt konsumencki.

Wiele osób bez kredytu nie miałoby szansy, aby spełnić swoje marzenia. Znalezienie większej sumy pieniędzy nie jest łatwe jeśli nie zarabia się bardzo dużo. Korzystamy z kredytów konsumenckich. Taki kredyt udziela nam kredytodawca. Udzielenie takiego kredytu odbywa się według pewnych zasad. Bank udziela nam kredytu w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi. Pieniądze mogą być przeznaczone na różne prywatne cele i nie muszą być powiązane, ani z działalnością gospodarczą, ani też z działalnością zawodową.

Continue reading...