Co oznacza stopa referencyjna w kredytach gotówkowych?

Stopy procentowe to pojęcie bardzo ważne dla kredytobiorców posługujących się nawet krótkoterminowymi zobowiązaniami. Można powiedzieć, że wahania stóp procentowych uzależniają koszty spłaty rat kredytowych, więc to kluczowe długoterminowo zagadnienie dla każdego zadłużonego budżetu. Czym jest zatem stopa referencyjna, tak często sygnalizowana w umowach o kredyt gotówkowy (konsumpcyjny)? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz na portalu NiskaRata.org.

Jak rozumieć stopę referencyjną w umowach o kredyty gotówkowe?

Od 2015 roku stopa referencyjna w Polsce wynosi 1,50, stopa lombardowa 2,50, a depozytowa zaledwie 0,5. co można z takiego układu wyczytać? Na pewno wyższą opłacalność zadłużenia w porównaniu do oszczędzania na lokatach bankowych. Stopa depozytowa wynosząca zaledwie 0,5 nie jest w stanie nawet wygrać z inflacją, która od wielu miesięcy przekracza cel ustanowiony przez Narodowy Bank Polski. Stopa referencyjna to fundament umowy o kredyt gotówkowy i może się zmieniać na przestrzeni lat. Stopę referencyjną ustala powszechnie Rada Polityki Pieniężnej, a zmiany widać od razu na witrynie NBP. Po zmianie stopy referencyjnej ewolucję przechodzą oczywiście koszty zobowiązania. Przy niskich stopach procentowych opłaca się sięgnąć po zadłużenie konsumpcyjne, ale i przy wysokich obowiązuje dość podobna zasada. Przy krótkich terminach spłaty długów stopy procentowe nie szkodzą za bardzo interesom i można się do nich szybko przyzwyczaić, o czym mówi większość branżowych raportów.

Ogromne wahania historyczne stopy referencyjnej

Nieco gorzej sytuacja przedstawia się przy zadłużeniu długoterminowym, gdzie wysokie stopy procentowe generują liczne problemy ekonomiczne. Kredytobiorca nie jest w stanie wynegocjować innych warunków stopy referencyjnej. Według ekspertów rynku międzybankowego stopa referencyjna odbija się na wskaźniku WIBOR, ułatwia przywrócenie właściwej płynności w sektorze międzybankowym. Niekiedy stopa referencyjna to też stopa interwencyjna. W historii kraju stopa referencyjna dochodziła nawet do 24. wynik 1,5 jest najniższy do tej pory i sugeruje mocny rozwój rynku kredytów krótkoterminowych i przekonanie konsumentów do zadłużenia zamiast do oszczędzania na lokatach.

Słowo podsumowania

Stopa referencyjna to jeden z najważniejszych wskaźników aktualnej polityki monetarnej prowadzonej przez NBP.

They posted on the same topic

1. On Monday, May 10 2021, 14:42 by Pikaczu111424503 | Pearltrees

Pikaczu111424503 | Pearltrees

(…)

Trackback URL : http://sprawnahipoteka.pl/index.php?trackback/13

This post's comments feed