Czym jest sprzedaż wiązana przy kredycie hipotecznym?

Sprzedaż łączona to jedna z najlepszych form zarobkowania dla banków. Cross-selling uzależnia kredytobiorcę od dodatkowych produktów finansowych przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, co najczęściej odbija się negatywnie na całkowitych kosztach zobowiązania. Jak prawo odnosi się do problematyki sprzedaży wiązanej?

Co na temat sprzedaży łączonej mówi prawo?

Według ustawy o kredycie hipotecznym (artykuł 9) kredytodawcy zabrania się stosowania sprzedaży wiązanej. Wyjątek to propozycja bezpłatnego rachunku dla klienta, na którym pojawią się środki lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do obsługi długu. W przypadku dokonywania sprzedaży łączonej kredytobiorca musi otrzymać informację, że kredyt hipoteczny jest również dostępny bez żadnych produktów dodatkowych. W praktyce banki oczywiście łączą długoterminowe zadłużenie z ubezpieczeniami, kartami kredytowymi, płatnymi rachunkami, ale przy tym schodzą z marży lub innych kosztów. Z tego powodu podstawowa, „czysta” oferta kredytu hipotecznego staje się zupełnie nieopłacalna.

Uważaj na kary przy sprzedaży krzyżowej

W cross-sellingu kredytów hipotecznych dochodzi ryzyko kar za niewywiązanie się ze specjalnych parametrów umowy. Warunki promocyjne zapewniają kredytobiorcom niższą prowizję lub inne preferencje, ale wymagają, np. stałych przelewów pensji na rachunek, wykorzystania karty kredytowej we wskazanym limicie. Niektóre banki dopiero po dłuższym czasie weryfikują, czy kredytobiorca trzyma się założeń promocyjnej oferty. Jeżeli nie marża wraca do standardowego, czyli droższego poziomu. Po analizie klauzul niedozwolonych publikowanych regularnie przez UOKiK można dojść do wniosku, że to właśnie przy konstrukcji umów promocyjnych pojawia się najwięcej nadużyć. Aby właściwie podejść do porównywania ofert sprzedaży wiązanej trzeba określić różnicę pomiędzy zyskiem z produktów dodatkowych, a obniżką marży. Każdy wynik na niekorzyść uzasadnia powrót do standardowego kredytu hipotecznego.

Pozorne oszczędności z wieloma wymaganiami

Większość promocji daje faktycznie oszczędności na poziomie tysięcy złotych, natomiast jeden błąd kredytobiorcy skutkuje karami, a marża promocyjna odchodzi w zapomnienie. To skomplikowany dylemat, ale kredytobiorcy i tak z reguły nie mają wielkiego wyboru. Każdy chce zaoszczędzić na spłacie zobowiązania, a wymuszona w dużym stopniu sprzedaż wiązana to umożliwia. Najważniejsze produkty dodatkowe spotykane przy cross-sellingu to ubezpieczenie, lokaty bankowe, płatne rachunki z wymogiem regularnych wpłat, karty kredytowe. Każdy z tych produktów dodatkowych uzależnia kredytobiorcę przez dłuższy okres, nawet do dziesięciu lat w przypadku ubezpieczenia na życie. Karta kredytowa natomiast ogranicza zdolność kredytową, a depozyt oszczędnościowy to dłuższe zamrożenie środków, które przecież można zagospodarować na remont, szczególnie przy niskich stopach procentowych.

Sprytne obejście przepisów w zamian za manipulowanie kosztami

Chociaż prawo mówi wyraźnie o zakazie sprzedaży łączonej to w praktyce występuje i większość kredytobiorców godzi się na pewien hazard w celu obniżenia marży. Najważniejsza zasada przy sprzedaży wiązanej to dopasowanie możliwie najmniejszej gamy produktów dodatkowych w celu minimalizowania ryzyka. Cross-selling to z reguły pozycja spersonalizowana, więcej masz pewne pole do negocjacji. Wybór kredytu hipotecznego w opcji standardowej lub sprzedaży krzyżowej jest tak naprawdę pozorny, a banki sprytnie obchodzą uwarunkowania ustawy o kredycie hipotecznym.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://sprawnahipoteka.pl/index.php?trackback/10

This post's comments feed