Kredyt konsumencki.

Wiele osób bez kredytu nie miałoby szansy, aby spełnić swoje marzenia. Znalezienie większej sumy pieniędzy nie jest łatwe jeśli nie zarabia się bardzo dużo. Korzystamy z kredytów konsumenckich. Taki kredyt udziela nam kredytodawca. Udzielenie takiego kredytu odbywa się według pewnych zasad. Bank udziela nam kredytu w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi. Pieniądze mogą być przeznaczone na różne prywatne cele i nie muszą być powiązane, ani z działalnością gospodarczą, ani też z działalnością zawodową.

Jak wygląda sprawa kredytu konsumenckiego w Polsce.

W Polsce kredyty regulowane są przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku. Ustawa ta dotyczy kredytu konsumenckiego i reguluje jakie są wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające z wzięcia kredytu konsumenckiego. Kredyt konsumencki tak naprawdę obejmuje kilka różnych form prawnych. Zalicza się do niego między innymi pożyczki, kredyty odnawialne. Może przybierać formę prawną umowy kredytu zgodnego z przepisami prawa bankowego, a także formę spełnionego świadczenia. Zgodnie ze zmianą ustawy 18 grudnia 2011 roku kredyt konsumencki nie może przekraczać kwoty 255550 zł. Kredyty na większą sumę nie są już kredytami konsumenckimi. Bardzo ważne, aby umowa kredytowa została zawarta w formie pisemnej. Kredytodawca musi przedstawić nam umowę, dać do podpisania i jeden egzemplarz zostawić sobie, zaś drugi dać nam.

Co musi zawierać umowa kredytu.

Dobrze sporządzona umowa powinna zawierać kilka bardzo ważnych informacji. Muszą znaleźć się na niej dokładne dane kredytodawcy i kredytobiorcy lub pośrednika kredytowego, jeśli na takowego się zdecydujemy. W umowie musi zostać dokładnie określone jaki kredyt bierzemy, a także na jaki czas umowa będzie obowiązywała. Dokładnie powinniśmy sprawdzić, czy wpisana jest prawidłowa całkowita kwota kredytu, a także, czy określono terminy i sposób spłacania poszczególnych rat kredytu. Jest to bardzo ważne, abyśmy wiedzieli w jakim dniu trzeba wpłacić ratę. Co do terminu spłaty można dogadać się z bankiem i wybrać taki dzień, kiedy będziemy mieć pewność, że będą pieniądze na wpłatę raty. W umowie powinna być też informacja odnośnie stopy oprocentowania kredytu, a także rzeczywista roczna stopa oprocentowania znana jako RRSO. Kredytodawca powinien także umieścić w umowie informację o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z udzieleniem kredytu. Takimi opłatami jest między innymi prowizja i marża. W umowie powinna być też informacja co nas czeka jeśli nie wpłacimy którejś z rat na czas. Powinno być określone jakie będą skutki naszego opóźnienia. Sposób w jaki będzie zabezpieczony i ubezpieczony kredyt również powinien być opisany w umowie kredytu. Musimy wiedzieć wszystko co jest związane z naszym kredytem. Na końcu musi być również informacja, czy możemy spłacić kredyt przed czasem, a także na jakich warunkach możemy wypowiedzieć umowę. Umowa powinna być czytelna i zrozumiała dla obu stron.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://sprawnahipoteka.pl/index.php?trackback/6

This post's comments feed